Aanbod

– interim intern begeleider
– coaching (startende) intern begeleider
– coaching (startende) leerkracht
– co-teaching
– sparring partner met betrekking tot:
* keuzes maken binnen schoolontwikkeling
* klassenmanagement
* werken met combinatiegroepen
* voorbereiden inspectiebezoek

Sinds schooljaar 2020-2021 betrokken bij verder realiseren van IKC Het Noorderlicht. Doorgaande lijn voorschool en basisschool. Opzetten peuter-kleutergroep.

moeilijk doen