Werkervaring

september 2018-heden
Intern begeleider groep 1-5 basisschool Het Noorderlicht Doetinchem

september 2017-augustus 2018
Coördinator Kindzorgcentrum Educto

2002-juli 2017
Intern begeleider
basisschool de Bataaf (voorheen Prins Willem Alexanderschool) en Emmaschool, Winterswijk

januari-april 2016
Audit zorg
Basisschool Anne de Vries, Epe

2015-2016
werkplekbegeleider van 2 leerkrachten die Master SEN taal en rekenen volgen.
Basisschool de Bataaf, Winterswijk

april-juli 2015
Interim intern begeleider
Basisschool de Breede hei, Amersfoort

januari-juli 2014
Interim intern begeleider
Basisschool de Kameleon, Amersfoort

januari-juli 2013
Plaatsvervangend Intern Begeleider
Basisschool De Klimop, Lintelo

2009-2010
Psycho-diagnostisch specialist
Orthopedagogische dienst bij Accentscholengroep

1989-2001
Groepsleerkracht en bouwcoördinator
Basisschool de Pelikaan, Putten

Specifieke ervaring met: Opzetten en implementeren van het werken in units(bijvoorbeeld groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8), leerlingzorg, 1-zorg route, leerlingen met psycho-sociale problemen, ASS, Taakspel, coöperatief leren, begeleiding leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. HGW. Passend Onderwijs. DHH. ZLKLS. Zien, Parnassys, groepsplan gedrag, EDI.